ارزشهای سازمانی

هدف ما ساخت برندی با محوریت انسان و ارزش است.

AGT در هر جایی که محصولات و خدمات ارائه دهد، به انسان و سلامتی انسان ارزش می دهد. corporate

محوریت توسعه و کیفیت

AGT پیوسته با تمرکز بر توسعه و تولید به فعالیت خود ادامه می دهد و برای هر کس که در حال ارتباط با آن است، کاملترین راه حل ها را عرضه می نماید. AGT در هر شرایطی، خدمات را با کیفیت 100% ارائه می نماید. این روند از نخستین مرحله تولید آغاز شده، تا مرحله خدمات پس از فروش نیز ادامه می یابد.

این که AGT در حال حاضر دارای ۳۲۷ محصول محافظت شده و ۱۹ حق ثبت می باشد، روشن ترین شاخص هدفی است که بر آن تمرکز کرده است.

arzeshaye sazmani

دنیایی پاک و درخور زندگی برای نسل های آینده

احترام به محیط زیست

AGT، وظیفه خود می داند که دنیایی پاک و درخور زندگی را به نسل های آینده تحویل دهد. این شرکت با استقبال از تغییرات پیش روی، سیاست خود را بر اساس حفظ محیط زیست پایه گذاری کرده است: رعایت همه قوانین و مقررات زیست محیطی برای محافظت از محیط زیست و تأمین تداوم آن، کنترل تاثیرات زیست محیطی در بهبود محیط زیست.